Wat doen we?

Als NKO-artsen leggen wij ons toe op de medische en heelkundige behandeling van de aandoeningen van de neus, de keel en de oren.

Neus

U kunt bij ons terecht voor:

 • Neusverstopping
 • Reukstoornissen
 • Niezen
 • Neusloop
 • Hoesten
 • Neusbloeding 
 • Korsten in de neus
 • Pijnlijke neus/ droge neus 
 • Hoofdpijn/tandpijn
 • Snurken
 • Bij kinderen: neusverstopping, stoppen met drinken om naar adem te happen, loopneus, snurken
 • Directe rhinoscopie
 • Neusendoscopie
 • Allergietesten
 • Medicamenteuze behandeling van neusaandoeningen
 • Immunotherapie allergische rhinitis
 • Rechtzetten van het tussenschot
 • Behandeling van de neusschelpen
 • Sinusheelkunde

Keel

U kunt bij ons terecht voor:

 • Recidiverende keelontstekingen (angina)
 • Slechte adem (halitosis)
 • Keelpijn, kropgevoel (globusgevoel)
 • Slikmoeilijkheden (dysfagie)
 • Stemklachten (dysfonie)
 • Snurken (ronchopathie)
 • Wonde of letsel in de mond-  of keelholte
 • Zwelling in de hals, mondholte of wang
 • Bij kinderen: moeilijk eten, ademstops bij het slapen, keelontstekingen
 • Orofaryngoscopie (direct onderzoek)
 • Tracheoscopie (endoscopie)
 • Flexibele endoscopische slikevaluatie
 • Medicamenteuze behandeling van keelaandoeningen
 • Verwijderen poliepen en / of amandelen
 • Behandelen van stemproblemen
 • Behandelen van snurkproblematiek
 • Biopsiename
 • Voorschrift logopedie

Oor

U kunt bij ons terecht voor:

 • Oorpijn/drukgevoel
 • Oorloop
 • Gehoorverlies/verminderd spraak verstaan
 • Oorsuizen
 • Vertigo/duizeligheid
 • Bij kinderen: grijpen naar de oortjes, huilen bij neerliggen, koorts, oorloop, niet goed horen, uitspraakproblemen
 • Microscopie
 • Meting van oordruk
 • Meting van het gehoor
 • Positietesten
 • Frenzelonderzoek
 • Medicamenteuze behandeling van oorproblemen
 • Reiniging van de oren bij oorprop of oorloop
 • Insnede in het trommelvlies (paracentese)
 • Plaatsen van trommelvliesbuisjes (diabolo)
 • Intratympane injectie
 • Behandeling vertigo/duizeligheid 
 • Voorschrift logopedie

Praktijk NKO Doktoor

Leopoldlaan 47
9300 Aalst

Telefoon

053 21 02 23 (praktijk)
053 72 45 33 (OLV Aalst)

E-mail